Loading...

Online Kozmik Enerji Semineri-KOZMOENERGETİKA


Kozmik Enerji -KOZMOENERGETİKA Nedir?

ONLİNE KOZMİK SİSTEM SEMİNERİ (İNSİYELER KARŞILIKLI)

Kozmik Sistem Nasıl Başlamıştır?

Kozmik Sistem, Dr. Vladimir Petrov tarafından temizleme, korunma ve bilgi üzerine, 1983 yılında geliştirilmiş bir  dönüşüm yöntemidir. İlk keşif gezisine 1983 yılında Tien Shan dağlarında çıkan Petrov frekansların denetlenebilmesi açısından çalışmalara başladı. Yoğun araştırmalar sonucunda 1994 yılında ilk kozmik sistem merkezini kurdu. Petrov'un okulu kurarken ilk amacı yoğun bilgi toplamak ve bu bilgiyi insanlara katkı olacak şekilde sunabilmekti. Bu çalışmalar ile geliştirdiği kozmik sistem yöntemi ve uygulaması insanlığa sunulmuştur.

Kozmik  Nedir?

Kozmik sistem teknolojisi Petrov tarafından yeni bir bilgi sistemi olarak kurulmuştur. Uygulanan ve uygulayıcısı olan kişilere hızlı bilgi vermek ile zihinsel ve evrimsel gelişimi hızla sağlayabilmelerini sağlamak kozmik sistemin en önemli amaçlarındandır. Üç gün gibi kısa bir sürede bir insanın kendi hayatında ve çevresinde bir farkındalık yaratabilmesi amaçlanmaktadır.

Bu yöntem üzerine yapılan bilimsel araştırmalar yıllarca fizik, kimya, biyoloji, psikoloji ve evrenin yasalarından elde edilen bilgiler temelinde yürütülmüştür. Bu araştırmaların da katkısıyla yıllar içinde gelişimi ile bugün geldiği noktada kozmik sistem, son dönem pozitif bilimlerden teorik araştırmacılar tarafından da desteklenen bir teknolojidir. Zaman içinde genelleştirilmiş enerji ve bilgi teknolojileri alanından deneyimlerle de geliştirilen pratik uygulamalar halini almıştır. Kozmik sistem her gün hızla gelişen, bilimsel bilgi ile mükemmelleştirilen gelişmekte olan bir uygulamadır.

Kozmik Enerji (Cosmoenergetica), Petrov’a kanal bilgisi olarak gelen bilgi ile bir kişinin fiziksel, duygusal ve manevi olarak kendini iyileştirmesi , geliştirmesi ve koruması için benzersiz bir yöntemdir. Kanallar, saf ve insan gözüyle görülemeyen sabit enerji seviyelerinden oluşur. Kanallar aracılığıyla iyileşme ve kendini geliştirme ile ilgili bilgiler uzun zaman önce geçmişimizin bilgeleri ve şifacıları tarafından kullanılmıştır Petrov aracılığı ile yeniden ortaya çıkmıştır.

Kozmik Enerji yöntemi, bir kişinin iç potansiyelini harekete geçirir, gerginliği ve stresi azaltır, hastalıklara ve sorunlara yol açan patolojik süreçleri dönüştürür. Metodun depresyon, kötü ruh hali, kaygılar ve fobileri giderdiği, kişinin çeşitli yaşam problemlerini çözmesine yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.Kozmik Enerji’nin etkileri zaman içerisinde çok sayıda hastanın referansları ve Uluslararası Klasik Kozmik Enerji Federasyonu tarafından yürütülen çeşitli bilimsel çalışmalar ile doğrulanmıştır.Bilimsel çalışmalar ve alınmış sekiz patent, hem kanalların gerçekliğini hem de danışanların sağlığını iyileştirmesine yardımcı olmasında etkisini kanıtlanmıştır. Kozmik Enerji günümüzdeki tıpta bilinen tüm şifa yöntemlerini tamamlayıcı ve aynı zamanda bağımsız bir yaklaşımdır.

Kozmik Sistemiin Uygulama Alanları Nelerdir?

Kozmik sistemin bugün insanlar her faaliyet alanında uygulayabilirler. Kozmik sistem iş teknolojisinde, jeoloji alanında, tarımda ve her türlü araştırmalarda kullanılır. Ancak kozmik sistem bu şekilde de sınırlandırılamaz. Petrov'un ve onu takip edenlerin odak noktası, insan potansiyelinin açıklanması, kişi tarafından bunun farkına varılması ve potansiyel ortaya çıkarılarak kişinin dünyaya bakışının genişlemesi yoluyla her alanda kullanılması olmuştur. Kozmik sistem kişide var olan ancak farkında olmadığı bilgi ve gizli yaratıcı yeteneklerinin uyanmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Kozmik sistem sistemindeki bugün itibarıyla tanımlanmış bulunan ve dalga etkisi yaratan 200 frekans "kanal" olarak adlandırılır. Bu kanalların her biri değişik titreşim ve özelliklere sahiptir.

Kanallar uygulandığında hem uygulanan hem de uygulayıcı için zaman içinde birikmiş negatif etkilerin temizlenmesi amaçlanır . Kişinin hayatında olumsuzluk yaratan negatif sistemleri ortadan kaldırılması mümkün olabilir. Bunun sonucunda ise kişi hayatının her alanında büyük değişim ve dönüşümler yaşayabilir.

Bu yaklaşımı ile kozmik sistem Doğu felsefesi ve kadim bilgilere de uygun bir anlayıştır. Bu asırlardan gelen bilgilere uygun olarak kozmik sistem de insanı bir bütün olarak görür.

(Eğitim bedeli içerisinde minumum 5-7 seans, 3 kanal inisiyasyonu, 2 tamgün seminer ve antenler dahil)

Bu sistem Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanınmış olan şu andaki tek sistemdir.  

Kayıt. theta80@hotmail.com

Kayıt için 500TL yer ayırtma ücreti göndermeniz gerekir. 

Whatsapp.532.2173455

KOZMİK ENERJİ SEVİYELERİ NELERDİR?

1. Derece – Temel Seminere Katılım + Korunma Teknikleri

2. Derece – Farun Budhha Kanalına (frekansına) uyumlanma

3. Derece – Firast ve Zeus kanallarına (frekanslarına ) uyumlanma-(Başlangıç Seviye Eğitiminde verilir)

4. Derece – Midi ve Gektas kanallarına (frekanslarına) uyumlanma

5. Derece – 42 kanala (frekansa) uyumlanma


6. Derece – MASTER'lık inisiyasyonu

7. Derece – MAGISTER'lık inisiyasyonu

8. Derece – CHUTTA BLOCK – 850 kanala (frekansa) uyumlanma


Not: PROGRESSOR ünvanı Hoca tarafından öğrencisine yoğun, yetkin şifa ve eğitim deneyimlerine göre verilmektedir.

BU SEMİNERDEN SONRA NELER YAPABİLİRSİNİZ?


Geri Bildirimler

Etkinlikler

Bu eğitim için aktif bir etkinlik bulunmuyor. Aşağıdaki butona tıklayarak etkinlik takvimini görüntüleyebilirsiniz.

Etkinlik Takvimi

Payment

İrtibatta Olalım

Farkındalık Akademisi