Loading...

IOPT-Identity Oriented Psychotrauma Therapy /Konstelasyon Online Çalışması

Bazı travmatik parçalarımız o kadar derinde ki bu döneme ait travmaların en etkili çözülmeleri daha derin teknikler gerektiriyor-bunlardan biri de IOPT ve Konstelasyon çalışması.

Hayatınızda istediğiniz kadar para, şan şöhret olsun travmalarınızı ve dolanıklıklarınızı dönüştürmediğiniz sürece travmalar kendilerini bedeninizde semptomlar ve hastalıklar olarak var edecektir ve dolanıklıklar ise tam anlamıyla kendiniz olmanızı engelleyeceklerdir. Kendi bedeninizde kendi seçimlerinizi ve hastalık olmadan yaşayamıyorsanız bu yaşam kalitenizi düşürür ve gerçek anlamda yaşamdan keyif almanızı engeller. Siz nasıl yaşamayı seçiyorsunuz? 

Rahim öncesi, rahim süresi ve çocuklukta yaşamış olduğunuz travmalar varsa bunlar size derin izler bırakıp yaşamınızı değiştirmenizin çok mümkün olmayacak şekilde şekiller. Birçok bilinçaltı tekniğini seneler boyu uygulasanız da çok katkı olur ancak bu en derin noktalara inmek mümkün olmayabilir. IOPT ve KONSTELASYON teknikleri bu noktalarda en derin dönüşümleri sağlar. Sizin için neler mümkün? Konstelasyon ve IOPT Nedir?

KONSTELASYON NEDİR?

Dr. Franz Ruppert tarafından geliştirilmiş olan tekniktir. Aile Dizimi değildir. Ruppert'in çıkış noktası Bert Hellinger'dir ancak Ruppert bunu Niyet ile birleştirip ilk olarak adına Niyet Konstelasyonu sonra da bundan yola çıkarak IOPT'yi geliştirmiştir.

Konstelasyon kavramı bir sistem içindeki öğelerin birbirine göre konumu, durumu ve birbirinden etkileşimi anlamına gelmekle beraber psikoterapi literatürüne Bert Hellinger tarafından oluşturulan “Family Constellation Work” yani “Aile Konstelasyon Çalışmaları” ile girmiştir.Buna göre her aile bir sistem oluşturur ve her bir bireyin eşit derecede aidiyeti söz konusudur. Sistemde oluşabilecek herhangi bir travma daha sonraki nesillleri etkiler ve fiziksel, zihinsel hastalıklar, tıkanıklıklar olarak kendini gösterir.

Konstelasyon kolaylaştırıcısı (uygulayıcısı, danışmanı) ve danışan eşliğinde grup seansı ya da bireysel seans olarak uygulanır. Her iki durumda da temsilcilere ihtiyaç olacaktır. Sistemik bakış açısıyla, konusunu çalıştığınız kişiyi “danışanı” etkileyebilecek olan kişi ya da kişiler belirlenir. Temsilci algısı fenomeninin, çalışmalara katılan herkesi hayrete ve şaşkınlığa düşüren, gücü ve yönlendirmesiyle adım adım danışanı etkileyen, hasta eden, tıkayan dinamiklerin kendini göstermesi bir süreçtir. Bu süreçte danışan, temsilci algısı, kolaylaştırıcı ve bilen alanın enerjisi birbirinden etkilenerek hareket eder. Bu nedenle konstelasyon çalışmasında en azından şu iki unsur çok önemlidir. Birincisi danışanın, bugüne kadar var olan durumu değiştirme isteği ve açık yüreklilikle konstelasyon çalışması talep etmesi.

İkincisi, bu konstelasyon çalışmasında danışana yardımcı olacak olan uygulayıcının, kolaylaştırıcının konstelasyon çalışmasından ne anladığı, ne kadar açık olduğu, bilgi birikimi, koşullanmaları, tecrübesi ve her şeyden önemlisi bilen alanda temsilciler ve danışan aracılığıyla ortaya çıkacak olanları nasıl gözlemlediği ve algıladığı son derece önemlidir. Konstelasyon çalışması sırasında unutmamalıyız ki sistemik, fenomonolojik ve yapılandırmacı (constructivist) yaklaşımlar gerekli ve geçerli algılama yollarıdır.

Nasıl Etkileniyoruz? Daha önceki kuşaklarda yaşanmış her şey yüzyıllar önce olmuş olsa bile morfogenetik alanlarda kayıtlıdır ve kendini tekrar eder. Aile sisteminde güçlü, sıkışmış enerji ya da dolanıklık oluşturabilecek savaş, göç, cinayet, intihar, kazalar, erken yaşta anne-baba, kardeş ya da çocuk kayıpları, miras haksızlıkları, dışlanılan-yok sayılan kişiler ya da olaylar, kürtajlar gibi yaşanmışlıkların daha sonraki kuşakları olumsuz anlamda etkilemesi, olayın yaşandığı dönemde aile sistemine ait insanların bu yaşanmışlıklardaki duruşu ile doğrudan bağlantılıdır. Eğer yaşanılan dönemde aile sistemindeki kişiler yaşananı yok saydıysa, sorumluluk almadılarsa, kabul edemedilerse bu enerji kolektif vicdan gereği ve anne-baba ile bağlanma süreciyle daha sonraki kuşaklar tarafından telafi edilmek üzere üstlenilir.


IOPT NEDİR?

Iopt Nedir? (Identity Oriented Psychotrauma Therapy).Travma ve Niyet Konstelasyonlarının kurucusu Dr. Franz Ruppert tarafından geliştirilmiş olan tekniktir. Aile Dizimi değildir.Ruppert'in çıkış noktası Bert Hellinger'dir ancak Ruppert bunu Niyet ile birleştirip ilk olarak adına Niyet Konstelasyonu sonra da bundan yola çıkarak IOPT'yi geliştirmiştir.

Iopt seanslarını deneyimlediğinizde içinize kaç kişi varçok net algılayıp ’Sağlıklı bir BEN’ kavramına ulaşmanın ne kadar önemli olduğunu farkediyorsunuz. Bu kişilerle gerçekten ayrıştığınızda psişeniz berraklaşıyor ve kendiniz olabiliyorsunuz.


Bir SEANSTAN Notlar

Niyet .Görmek, Duymak ve Hissetmek istiyorum.

4 yaşına kadar fındık yedirilen ve alerji olupta defalarca hastaneye kaldırılan çocuk.

Senin annen bir Fail'di. Fındık yemene izin vererek ve seni zaman zaman aç bırakarak, beslenme ve bakımını ihmal ederek seni öldürmeye çalıştı. Bebek olarak yapabileceğin hiçbirşey yoktu.

***

Anneler hep kutsal olarak bilinir ancak ıopt'de görüyoruz ki Fail enerjiyi fail olarak belirlemediğimizde hayatta hep kurban olarak kalıyoruz ve hep yalan içinde kalıyoruz. Yaşamış olduğumuz travmaları yok sayarsak ve ciddiye almazsak bunlar farklı fail-kurban şekillerinde hayatımızda kendilerini tekrarlarlar.

Travmaları yok saymak ve onlar hakkında konuşmamak bir Hayatta Kalma Stratejisidir.

Hayatta en acı şey annenizin Fail olduğunu bilip onu hala sevmektir çünkü o sizin Anne'nizdir. Gerçekler açığa çıkıp bunu ciddiye aldığınızda tam şifalanma olur. Sizin seçiminiz ne?

IOPT ve Konstelasyon çalışmalarının ikisi de Niyet içerir. IOPT de en fazla 3 Temsilci olur, bazen 2 olur. Gerekmediği sürece ekstra temsilci kullanılmaz. Konstelasyon da daha fazla temsilci kullanılabilinir.

Kimler Faydalanabilir?

 • Açıklanamayan derin üzüntü, utanç, kızgınlık ve suçluluk duygusu yaşayanlar.
 •  Dış çevreden gelen tetiklemelerle düzensiz ortaya çıkabilen öfke patlamaları yaşayanlar.
 •  Alkol, uyuşturucu ve seks bağımlılığı yaşayanlar.
 •  Bozucu ve yıkıcı davranışları yapanlar ya da bu davranışlara maruz kalanlar.
 •  İlişkilerde yaşanan başarısızlıkların, karışıklıkların ve kargaşaların tarafları (Aile içinde anne-baba, kardeşler, karı-koca veya çocuklar ile)
 •  Birden fazla evlilikler sonucu olan çocuklar ve iç içe geçmiş ilişkiler.
 •  Depresyon ve mutsuzluk yaşayanlar.
 •  İş yaşamında sorunlar ve para problemleri.
 •  Organizasyonlarda, şirketlerde karışıklık, kargaşa yaşayanlar (şirket sahipleri, yöneticiler, departmanlar, çalışanlar)
 •  Yaşamın yönünü amacını kaybettiğini düşünenler.
 •  Tekrarlayan kazalar.
 •  Kişisel yaratıcılığımızı ve otonomomizi kaybetmeden iç içe olduğumuz gruplara ait olmakta zorlananlar.
 •  Kişisel göçler ya da daha önceki kuşaklarda yaşanan göçler sonucu yeni kültüre uyum zorluğu yaşayanlar.
 •  Kişisel travma yaşayanlar ya da önceki kuşakların yaşadığı travmaya dolanık yaşayanlar.
 •  Takıntılı davranış ve düşüncelerle yaşamak durumunda olanlar. (Sık sık yıkanma, sayı sayma gibi)
 •  Erken çocukluk döneminde, anne-baba-kardeş kaybı yaşayanlar ya da ayrı kalmak durumunda olanlar.
 •  Aile sisteminde kaderi ağır olarak algılanan bir kişinin ismini taşıyanlar.
 •  Görünürde her şey son derece olumluyken sahip olduklarının tadını çıkartamayıp mutsuz yaşayanlar.
 •  Kadın-erkek ilişkilerinde problem yaşayanlar ve mutsuz olanlar.
 •  İş yaşamında, bireyler ya da departmanlar arası yaşanan çatışmalar.
 •  Aile sistemindeki dinamikleri, iş yaşamına (patronuna, yöneticisine ya da çalışma arkadaşlarına) yansıtanlar.
 •  Şirket değiştirmeli miyim? Kendi işimi kurmalı mıyım?
 •  Zihinlerde oluşan korku, endişe ve kaygılarla yaşamlarını belirli sınırlara hapsolmuş biçimde sürdürenler.
 •  Hastalıklar ve kronik sağlık problemleri yaşayanlar.

Grup Çalışması mı Bireysel mi?

Konstelasyon ve IOPT Çalışmalarında grup çalışması tercih edilir ancak bunu istemeyen kişiler için Bireysel olabilir.

Etkinlikler

Bu eğitim için aktif bir etkinlik bulunmuyor. Aşağıdaki butona tıklayarak etkinlik takvimini görüntüleyebilirsiniz.

Etkinlik Takvimi

Payment

İrtibatta Olalım

Farkındalık Akademisi